KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Vsakování MEA instalováno u rozhledny Petřín v Praze

Při realizaci projektu Rehabilitace parku u rozhledny Petřín byly zpevněné plochy rozděleny na 5 částí podle zastavovací situace. Tyto plochy pak byly jednotlivě odvodněny a zasakovány pomocí vsakovacích bloků MEA Box SP. Pro každou plochu byla navržena vsakovací galerie podle množství dešťové vody a zasakovacích podmínek. Vsakovací galerie byly navrženy podélně podle situační dispozice. Celkový objem vsakovacích galerií je cca. 150 m3 a právě se dokončuje jedna z etap.

Více o vsakovacích blocích MEA SP/XP Box - ZDE!!!!

Vsakování MEA instalováno u rozhledny Petřín v Praze
NAŠE NAJNOVŠIE REALIZÁCIE SLEDUJTE AJ TU
Modul: Realizace - detail