KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Prečerpávacie stanice pre objekty a kanalizačnú sieť

Prečerpávacie stanice STAR 150 a 270 z polyethylénu sú určené pre malé bytové jednotky do cca. 10 osôb. STAR 900 s rezervným čerpadlom sú určené už pre 11-50 osôb a systémy STAR 1200 alebo čerpacie stanice SRT z polyesteru majú kapacitu už pre veľké bytové alebo administratívne komplexy. Automatický systém ovládania, externá šachta pre reguláciu a revíziu.