KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obalovna Topolčanský dvůr - komplexní řešení pro dešťové vody

Při absenci dešťové kanalizace na stávajích zpevněných plochách bylo třeba vyřešit zachycení, předčistění a vsakování všech dešťových vod. Návrhem se zabývalo projekční oddělení MEA a po předložení návrhu bylo toto řešení schváleno investorem i generálním projektantem. Dešťová voda je po optimálním přespádováním ploch nejprve zachycena do velkokapacitních žlabů MEARIN EXPERT 300 (Více o žlabech MEARIN - ZDE). Poté svedena do odlučovače ropných látek (více o odlučovačích ropných látek - ZDE), ze kterého předčištěná voda odtéká do vsakovací galerie (více o vsakovacích systémech - ZDE). Velikost vsakovací galerie je vypočítána podle aktuálních vsakovacích podmínek půdy s předpokládanou dlouholetou účinností. 
Provedené výpočty a následný realizovaný návrh odborníky MEA uspořily přes 30% původně navržených nákladů. Projekční servis nabízený zdarma můžete využít ZDE!

Obalovna Topolčanský dvůr - komplexní řešení pro dešťové vody
NAŠE NAJNOVŠIE REALIZÁCIE SLEDUJTE AJ TU
Modul: Realizace - detail