KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Podzemní retenční nádrž u sportovního centra v České Třebové

  1. V Bike centru Orlicko/Třebovsko se právě instaluje podzemní retenční nádrž o objemu 160 m3 vystavěná z boxů MEA SP, které po překrytí a svaření silnostěnnou folií tvoří kompaktní podzemní prostor pro akumulaci přívalových dešťových vod.  Následné vsakování zpět do půdy nebylo v tomto případě možné vzhledem k nepříznivým půdním podmínkám. Proto se tyto vody následně pouští dál v regulovaném množství, aby se nepřetížila kanalizační síť. Součástí celého systému je také odlučovač ropných látek a odvodňovací žlaby, které jsou dimenzovány pro zachycení i prudkých dešťů.

Více o vsakovacích a retenčních systémech najdete po kliknutí ZDE!!!

Podzemní retenční nádrž u sportovního centra v České Třebové
NAŠE NAJNOVŠIE REALIZÁCIE SLEDUJTE AJ TU
Modul: Realizace - detail