KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEARIN Plus 200

Žľaby z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s polyesterovou ochrannou hranou podľa STN EN 1433

Popis

  • Pre záťažové triedy A15 - D400 podľa STN EN 1433
  • Záťažové tiedy sú odporučené pri zabudovaní podľa instalačných podmienok
  • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rychlostných komunikácií

   Video

   Dokumenty