KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEADRAIN SVF/SEF 1500 mini

Polymérbetónové žľaby s ochrannou oceľovou hranou hr. 4 mm a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433.

Popis

  • S tesniacou spojovacou drážkou a ochrannou hranou z pozinkovanej / nehrdzavejúcej ocele
  • Svetlá šírka 150 mm
  • Stavebná výška 120 mm
  • Pre triedu zaťaženia až E600 podľa STN EN 1433
  • Triedy zaťaženia sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok

Dokumenty