KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEADRAIN SVF/SEF 1500 mini

Polymérbetónové žľaby s ochrannou oceľovou hranou hr. 4 mm a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433.

Dokumenty