KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEADRAIN EN 2000

Polymérbetónové žľaby s integrovanou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433.

Dokumenty